ÅRDAL


Presentasjon på norsk

Årdal kommune består av 2 tettstadar omkransa av fleire mindre stadar
Øvre Årdal med ca 4700 innbuarar og Årdalstangen med ca1500 innbuarar,i tillegg til
Naddvik,Ofredal,Seimsdal,Fardal,Utladal og Vetti. Årdal er eit samfunn me store kontrastar
Her finn du storindustri og eit topp moderne samfunn,velstelte gardsbruk,skogsbruk og fiske
i elv og innsjø. Årdal har eit mildt klima og lite nedbør
Med den storfelte Jotunheimen som næraste nabo
ligg tilhøva særs godt til rette for avstressande rekreasjon og friluftsliv både sommar og vinter
Her er både Idrettshall ,utandørs-symjebasseng og topp internasjonal friidrettsanlegg
Her bur ca 6300 mennesker i Årdal.Her ligg Årdal Metallverk, ein del av Hydro-konsernet

Presentation in English

Årdal stands at the head of the Sognefjord and is the western gateway of the Jotunheimen
mountains.There are two urban centres in the area,Øvre Årdal and Årdalstangen
They are ringed about by a number of small communities:Naddvik,Ofredal,
Seimsdal,Fardal,Utladal and Vetti.Årdal is rich in contrast.here it is a modern industrial community,
trim farmsteads,an area devoted to forestry and fishing in lakes and rivers.
Årdal is blessed with a mild climate and a modest rainfall.
With the mountain realm of Jotunheimen so close,the whole area is ideal
for relaxing holidays and outdor activities summer and winter alike.Here is outdoor
swimmingpools swimmingpools and topp-internationals sportfacilitys.
There lives about 4700 people in Øvre Årdal.
Here you find the biggest aluminium smelting plant in Europa,Årdal metallverk a large part
of the Norsk Hydro ltd